Om Os

Hjuldatabasen er skabt for at give dig bedre overblik og viden omkring dæk og fælge til din bil. Der findes et hav af mærker, regler for dæk i ind og udland, forhandlere af dæk samt mange forskellige priser. Det vil vi give et enkelt overblik over for dig.

 

 

 

 

 

Disclaimer/Ansvarsfraskrivelse:

Du har selv ansvaret for at følge lovgivningen og tage vare om din egen og andres sikkerhed og retmæssig anvendelse af det udstyr du anvender og monterer på din bil. Vi arbejder altid med at formidle den senest viden, opdaterede nyheder om krav og regler og undersøgelser og test på hjemmesiden. hjuldatabasen.dk kan ikke drages til ansvar for fejl og eller mangler i det materiale vi behandler og videregiver.

Tag altid kontakt til fagpersonale og eller myndigheder, hvis du er i tvivl eller ønsker bedre eller uddybende viden om produkter, som du anvender på din bil.